J.Lau.

 

 

         D.ú.  

9.7.

(10.00- 12.00)

2 hod.

Z

 

prisudzovací sklad (podmet, prísudok) - nájsť v texte, určiť druh podmetu

 

jednoduchá veta

(jednočlenná - slovesná, menná, dvojčlenná - úplna, neúplna, holá, rozvitá)

 

súvetie - jednoduché, zložené

 

priraďovacie súvetia - zlučovacie, odporovacie, vylučovacie, stupňovacie

+ cvičenia z učebnice

zakrúžkované 2 cvičenia v učebnici

 

+ toto cvičenie:

 

www.slovencina.vselico.com/cvicenia/priradovacie_priradovacka.htm

Z

 10.7.

(9.30 - 11.30)

 2 hod.

 

Z

 

   Opakovanie + podraďovacie súvetia

 prepísať priraďovacie súvetia z učebnice do zošita

 

Z

11.7.

(9.00 - 12.00)

 3 hod.

 

Z

 

 

cvičenia - súvetia

+ diktát 3 + sloh: výkladový slohový postup a úvaha

 20 súvetí v e-maili - určiť ich druh

+ napísať krátku úvahu na tému,

ktorú si sám vybral z 3 tém (10 viet)

+ úloha z utorka!!!!!!!!!

 23.7.

(9.00 - 12.00)

 3 hod.

 

Z

 

 

cvičenia - súvetia

cvičenia - vetné členy

pravopisné cvičenia (písanie i,í,y,ý)

sloh - úvaha opakovanie + rečnícky jazykový štýl, ukážka rečn. prejavu a úvahy, ich znaky, diskusia, polemika, debata, referát, vymenovať slohové postupy a jazykové štýly

sloh - úvaha opakovanie + rečnícky jazykový štýl, ukážka rečn. prejavu a úvahy, ich znaky, diskusia, polemika, debata, referát, vymenovať slohové postupy a jazykové štýly

http://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/pravopis/doplnovacka3.htm

http://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/pravopis/doplnovacka4.htm

http://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/pravopis/doplnovacka5.htm

http://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/pravopis/doplnovacka6.htm

http://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/pravopis/doplnovacka7.htm

 

+ ZOPAKOVAŤ ako sa pýtame na podraďovacie súvetia

+ ZOPAKOVAŤ celý sloh zo zošita

 

 Z
           
           

 24.7.

9.00 - 12.00

 3 hod.

 

Z

 

 

podraďovacie súvetia s VV predmetovou a prívlastkovou - cvič. z učeb.

LITERATÚRA - rozbor ukážok, Tri gaštanové kone, Môj skvelý brat Robinzon, Normálny cvok, Ema a ja, definície - lyrika, lyrizovaná próza, kompozícia, konflikt, expresívne slová,...

urobiť rozbor (postavy, obsah) k 2 ukážkam

(Dušan Mitana, Matej Bel) + zakrúžkované cvičenia

 Z

 25.7.

9.00 - 11.00

 2 hod.

 

Z

 

 

gramatika - všetky cvičenia z učebnice (VV príslovková - miestna, časová,  spôsobová, príčinná)

Diktát č.1

R.U.R. - rozbor drámy

sci-fi

prečítať úryvok Kolónia Lambda Pí (+ stručný rozbor) + úryvky z predošlého dňa  Z

 26.7.

9.00 - 12.00

3 hod.

 

Z

 

 

 Literatúra - dobrodružný román (Stratený svet, Ján Simonides,...), sci-fi (Kolónia Lambda Pí), literatúra pre mladých (Chudobní,..)

opakovanie 2 celkov literatúra

krátke gramatické cvičenie

 zopakovať celú prebratú literatúru  Z

 30.7.

(9.15 - 12.15)

 3 hod.

 

Z

 

 

 LITERATÚRA

Osudy a cesty Mórica Augusta Beňovského, Šoltésová - Moje deti, Sue Towsendová - Tajný denník Adriana Molla, čo je denník, memoáre

Marián Vanek - O Ganéšovi, Nataša Tánska - Vyznáte sa v tlačenici?, Dušan Mitana - Môj rodný cintorín, čo je paródia, pásmo rozprávača a postáv, dialektizmy

   Z
31.7.

(11.20- 14.20)

 3 hod.

 

Z

 

 

Kompletné opakovanie literatúry + opakovanie sloh (treba si ešte doma preopakovať!)

+ Matej Bel - Zvolenská stolica

zopakovať autorov, ich diela, poučky + SLOH !!!!

- všetko zo zošita

Z

1.8.

(8.20 - 11.20)

3 hod.

 

Z

 

 

Cvičenia na zopakovanie súvetí (vety z učebnice)

Pravopisné interaktívne cvičenia na i,y

Pravidlá slovenského pravopisu - kedy sa píše y, kedy i + výnimky

Vytlačiť si vybrané slová, ktoré som poslala e-mailom

Naučiť sa vybrané slová a všetky výnimky zo zošita,

kedy sa po tvrdej spoluhláske píše i

Z

 13.8.

(8.3 0 - 11.30)

3 hod.

Z

 

 

Opakovanie písania pravopisu - hra (výnimky po tvrdých, obojakých, mäkkých spoluhláskach)

Pravopisné cvičenia - dopĺňanie čiarok, y/i, opravovanie chýb vo vetách

Tvorenie slovnej úvahy

 Vytlačiť si a naučiť sa vybrané slová

Napísať krátku úvahu na 1/2 A4 na tému

Rýchla jazda autom

 N

 14.8.

(9.30 - 12.10)

 2hod.

40min.

 

Z

 

 

Pravopisné cvičenia

Súvetia

Pravidlá pravopisu

(najčastejšie chyby

v diktátoch)

Kontrola d.ú,

Prepísať sloh Prečo je ťažké byť teenagerom

do Wordu a poslať mi na e-mail

 N

 15.8.

(9.30 - 12.10)

 2hod. 40min.

 

Z

 

 

Pravopisné cvičenia - y,í, diktáty, prípony ou/ov, mi/ami, ovi, Lokál j.č., vybrané slová a výnimky

http://sestka.sk/index.php/sestka-ziakom/slovensky-jazyk/145-pravopisne-cvicenia-5-rocnik

Hra - kreatívne tvorenie príbehu v roli rozprávača a priamej reči postáv (rozprávací slohový postup) - Môj katastrofálny deň, opisu a charakteristiky osoby (opisný) - Predavač v obchode, úvahy - Hranie počítačových hier,...

 Sloh zo včera

+ naučiť sa naspamäť všetky vybrané

slová po b a m

 16.8.

(9.25 - 12.45)

 3hod.

20min

 

Z

 

 

Praviopisné cvičenia

Diktáty

Synonymá, homonymá, antonymá

Výkladový sloh.postup - situácie zo života pre ľahšie zapamätanie

Hry na vybrané slová a pravopisné výnimky :)

vybrané slová po P a V

SLOOOOOH už doniesť :)

popozerať si zošit a slová, v ktorých ešte robím

pravopisné chyby

 

 17.8.

(9.00 - 12.20)

 3hod.

20min.

Z

 

Ako sa efektívne učiť, pomôcky na lepšie zapamätanie, ako pracovať s učebnicou a čo a ako si to napísať do poznámok, ako si urobiť "výcuc" pred písomkou

Cvičenia na čítanie s porozumením

Hra na pamäť (pamätanie vybraných slov, pravopisných výnimiek, autorov a názvov diel z literatúry)

 

 ZOPAKOVAŤ VŠETKO V ZOŠITE - gramatika, sloh, literatúra

VYBRANÉ SLOVÁ - vytlačiť

+ po R a Z

 

27.8.

(9.15 - 12.00) 

 2hod.45min.

 

Z

 

 

   Pravopisné cvičenia  SLOH prepísať do Word - POSLEDNÁ ŠANCA ! N

 28.8.

(9.05 - 12.05)

 3hod.

 

Z

 

 

SLOH - Prečo je ťažké byť teenagerom? - oprava gramatických a štylistických chýb

Diktáty, pravopisné cvičenia, opakovanie najčastejších pravopisných chýb a vybraných slov

NAUČIŤ SA NASPAMÄŤ SLOH

+ popozerať si v zošite trojstránku "Kde robím chyby"

 

29.8.

(9.40-  12.55)

 3hod.15min.

 

Z

  Pravopisné cvičenia, diktáty, opakovanie 117 súvetí, diktovanie slohu a oprava chýb

NAUČIŤ SA NASPAMÄŤ SLOH

Zopakovať témy Výkladový slohový postup, celú literatúru (autorov, obsahy diel, poučky), ako delíme vety a súvetia